Relokacje maszyn

Oferujemy relokacje maszyn przemysłowych w zakładzie Klienta jak i transport miedzy zakładami.
Nasi pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone aktualnymi uprawnieniami:

UDT
 • obsługa suwnic
 • obsługa dźwigów
 • wózków widłowych
 • ładowarek
SEP
 • uprawnienia dozoru D
 • uprawnienia eksploatacji E
Uprawnienia budowlane

Przenosimy następujące urządzenia:

 • maszyny CNC
 • frezarki
 • tokarki
 • gilotyny
 • piły
 • wytaczarki
 • szlifierki
 • linie technologiczne
 • przyrządy produkcyjne
 • stanowiska badawcze i testowe
 • stanowiska montażowe automatyczne, pół automatyczne oraz ręczne
 • maszyny budowlane ciężkie (wiertnice i palownice)
 • osprzęt do maszyn budowlanych
 • linie technologiczne wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym
 • maszyny oraz linie do przeróbki surowców skalnych (kruszarki, podajniki wibracyjne, przesiewacze)
 • urządzenia do przeróbki odpadów komunalnych (kontenery, prasy, praso-kontenery, rozdrabniacze, mieszalniki)
 • maszyny do przetwórstwa blach
 • urządzenia transportowe (przenośniki taśmowe i kubełkowe, podajniki)

relokacja maszyn

wózek widłowy
wózek widłowy
subtitle

Relokacja maszyn tekst

wózki maszynowe
wózki maszynowe

tekst